Pomorska Federacja Sportu w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Sportu, przeznaczy część środków w roku 2023 na stypendia sportowe dla zawodników kategorii młodzieżowych, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego zaprasza na I termin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbędzie się w dniu 8 marca 2023 roku o godzinie 14.30 w ośrodku Zielona Brama w Przywidzu. Zjazd w II terminie odbędzie się o godzinie 15.00. Wszystkie klubu zrzeszone w pomorskim związku ...

Uprzejmie informujemy, że do 30 października przyjmujemy od organizatorów zawodów propozycje wpisów do kalendarza PomZJ na rok 2023, które systematycznie będziemy zamieszczać na stronie PomZJ. W okresie 1 - 15 listopada przeprowadzimy konsultacje w celu usunięcia ewentualnych kolizji termin...

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza delegatów pomorskich klubów na Zjazd Sprawozdawczy PomZJ, który odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku KSPSK  w Kwiekach. I termin Zjazdu godzina 16.00; II termin odbędzie się o godzinie 17.00 Proponowany porządek ob...

Na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ Zostały ostatnie wolne miejsca

Na wiosnę, a konkretnie 4 marca rozpoczniemy weekendowy kurs intruktorów jazdy konnej PZJ.

Uprzejmie prosimy zainteresowane ośrodki o nadsyłanie ofert na szkolenia osób oficjalnych, instruktorów i kadr wojewódzkich w ramach PomZJ.

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza wszystkich trenerów zainteresowanych prowadzeniem szkoleń dla młodzieżowej kadry Pomorza w 2022 roku w ramach trzech dyscyplin jeździeckich (ujeżdżenie, skoki, WKKW) oraz kursów instruktorskich organizowanych przez PomZJ i PZJ d...

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza organizatorów zawodów zlokalizowanych na terenie naszego województwa do składania ofert na organizację n/w imprez Mistrzostw Pomorza i Polski Północnej we wszystkich dyscyplinach

Listopad  jest miesiącem, w którym zarząd PomZJ tradycyjnie powołuje kadrę wojewódzką. Kryteriami powołań w mijającym roku było reprezentowanie PomZJ na finałach Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej lub złote medale w Mistrzostwach Polski Północnej lub Mistrzostwach Wojew...