17 marca rozpoczniemy weekendowy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej PZJ. Kurs będzie zorganizowany w ciągu czterech weekendów.  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące edycji Pomeranian Jumping Show 23 przedstawicieli klubów i ośrodków chcących w bieżącym roku zorganizować zawody w ramach tego sympatycznego i popularnego cyklu.

Serdecznie zapraszamy miłośników WKKW na spotkanie organizacyjne dotyczące I edycji Pomeranian Cross Show. Zapraszamy przedstawicieli klubów i ośrodków chcących w bieżącym roku zorganizować krosowe imprezy jeździeckie stanowiące wprowadzenie do WKKW.

 Serdecznie zapraszamy miłośników dresażu na spotkanie organizacyjne dotyczące I edycji Pomorskich Czworoboków Otwartych. Zapraszamy przedstawicieli klubów i ośrodków chcących w bieżącym roku zorganizować tego typu akcje o charakterze szkoleniowym i sportowym.

  Pomorska Federacja Sportu w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Sportu, przeznaczy część środków w roku 2023 na stypendia sportowe dla zawodników kategorii młodzieżowych, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego zaprasza na I termin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbędzie się w dniu 8 marca 2023 roku o godzinie 14.30 w ośrodku Zielona Brama w Przywidzu. Zjazd w II terminie odbędzie się o godzinie 15.00. Wszystkie klubu zrzeszone w pomorskim związku ...

Uprzejmie informujemy, że do 30 października przyjmujemy od organizatorów zawodów propozycje wpisów do kalendarza PomZJ na rok 2023, które systematycznie będziemy zamieszczać na stronie PomZJ. W okresie 1 - 15 listopada przeprowadzimy konsultacje w celu usunięcia ewentualnych kolizji termin...

Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza delegatów pomorskich klubów na Zjazd Sprawozdawczy PomZJ, który odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku KSPSK  w Kwiekach. I termin Zjazdu godzina 16.00; II termin odbędzie się o godzinie 17.00 Proponowany porządek ob...

Na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ Zostały ostatnie wolne miejsca

Na wiosnę, a konkretnie 4 marca rozpoczniemy weekendowy kurs intruktorów jazdy konnej PZJ.