Dokumenty

Regulamin Cyklu Zawodów Pomeranian Jumping Show – 2022 r.

Uchwała o licencjach jednorazowych

Regulamin Rozgrywania Zawodów Towarzyskich

Obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

Warunki Organizacji Zawodów Regionalnych

Sprawozdanie Delegata Sędziowskiego PomZJ

Regulamin Mistrzostw Woj. Pomorskiego

Regulamin Konstruowania Kalendarza Zawodów PomZJ

Wzór propozycji zawodów

Raport sędziowski

Instruktorzy i trenerzy PZJ

Opracowany przez Polski Związek Jeździecki system szkolenia ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz wspieranie systematycznego podnoszenia poziomu techniki jeździeckiej zawodników poszczególnych dyscyplin. Wspiera także osoby zajmujące się popularyzacją sportu jeździeckiego, umożliwiając im przejście do grona kadr zawodowych. W odniesieniu do instruktorów i trenerów wypełnia ustawowy obowiązek zapewnienia jednolitego standardu szkolenia i awansowania dla poszczególnych stopni, zachowując ich zgodność z wymogami International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) (organizacji zajmującej się ujednoliceniem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji kadr szkoleniowych). Pełne instrukcje na temat uzyskiwania uprawnień znajdują się na stronie PZJ.

Rejestracje oraz przedłużenie licencji zawodnika i konia

Statut Pomorskiego Związku Jeździeckiego

Logo Pomorskiego Związku Jeździeckiego