Rejestracje i licencje

W celu rejestracji/przedłużenia licencji zawodnika/konia należy zgłosić się do swojego klubu. Zawodnicy BPK załatwiają formalności bezpośrednio w związku.

Klub przyjmuje zgłoszenia wyłącznie bezpośrednio od osoby zainteresowanej. W wypadku osoby niepełnoletniej klub przyjmuje zgłoszenie tylko i wyłącznie od jej prawnego opiekuna.

Poniżej lista wymaganych dokumentów.

Rejestracja zawodnika

 • wniosek kliknij
 • dowód tożsamości
 • zgodę rodziców na starty, w przypadku osób niepełnoletnich
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny sportowej)
 • wypełnione oświadczenie; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
 • wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika 
 • legitymację potwierdzającą zdanie egzaminu na brązową odznakę
 • ubezpieczenie NNW

Rejestracja konia

 • wniosek kliknij
 • kopia paszportu hodowlanego (strona z pochodzeniem oraz strona z właścicielem, w przypadku koni NN – dodatkowo strona z opisem konia)
 • wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji

Przedłużenie licencji zawodnika

 • wniosek kliknj
 • dowód tożsamości
 • zgoda rodziców na starty, w przypadku osób niepełnoletnich
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny sportowej)
 • wypełnione oświadczenie; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
 • ubezpieczenie NNW

Przedłużenie licencji konia

 • wniosek kliknij
 • kopia paszportu hodowlanego (strona z pochodzeniem oraz strona z właścicielem, w przypadku koni NN – dodatkowo strona z opisem konia)
 • wypełnione zgłoszenie konia do licencji