CSIO***** SOPOT

Największa impreza jeździecka roku już w dniach 13.06 - 16.06
Zapraszamy!

Szukasz ziemi? Chcesz kupić działkę?

Tu możesz znaleźć oferty nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będące we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim.

Zobacz nas na mapie

Pomorski Związek Jeździecki formalnie powstał w 1968 roku, natomiast swoimi korzeniami sięga do do przełomu wieków XIX i XX kiedy to powstawała pomorska infrastruktura jeździecka.

Związek w swoich szeregach skupia ponad czterystu jeźdźców i blisko tysiąc koni zrzeszonych w kilkudziesięciu klubach; organizuje na terenie naszego województwa ponad sto dni zawodów rocznie obsługiwanych przez kilkadziesią osób oficjalnych; prowadzi szkolenie zarówno kadr sportowych jak i szkoleniowych.

Zawodnicy kadry wojewódzkiej związku reprezentują nas w Polsce i Europie.

Misją związku jest organizacja i krzewienie jeździectwa w województwie pomorskim.

Aktualności

04 / 01 / 2024

Uprzejmie prosimy Ośrodki Certyfikowane o nadesłanie planowanych terminów - egzaminów na odznaki jeździeckie w pierwszym półroczu 2024 roku wraz z proponowanymi komisjami egzaminacyjnymi. Terminy prosimy przesłać do dnia 31.01.2024r. na adres kontakt@pomzj.pl

23 / 11 / 2023

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy cennik Pomorskiego Związku Jeździeckiego na rok 2024: Rejestracja zawodnika: Senior - 100,00 zł Junior do 18-tego roku życia  - 100,00 zł Zawodnik bez przynależności klubowej - 300,00 zł Młodzik 0 zł     Licencja roczna ...

16 / 10 / 2023

  CONSULTATION_SUMMARY.pdf HORSE_TOURISM_STRATEGY.pdf LIST_OF_ATTENDANCE_PRZYWIDZ_.pdf LIST_OF_ATTENDANCE_WIEZYCA_.pdf Workshop_agenda.pdf online_partners_meeting_16062023.pdf PARTNERS20MEETING20PHOTOS2018-19052023-compressed.pdf                                ...

05 / 09 / 2023

Szanowni Państwo, W związku z zarzutami kierowanymi wobec Pana Marcina P. Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego stoi na stanowisku, że z uwagi na charakter sprawy Pan Marcin P, jak również Pani Anna P. nie powinni pełnić żadnych oficjalnych funkcji w Pomorskim Związku Jeździeckim, d...

31 / 07 / 2023

Pomorski Związek Jeździecki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz partnerami z Litwy, przystąpił do realizacji wspólnego projektu turystyki konnej finansowanego ze środków UE dla obszaru południowego Bałtyku. Celem projektu jest stworzenie warunków dla zainteresowanych ośrodków jeźd...