1. Pomorska Federacja Sportu w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Sportu, przeznaczy część środków w roku 2023 na stypendia sportowe dla zawodników kategorii młodzieżowych, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. Stypendium przyznane zostanie na okres 9 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tego okresu, w przypadku zmiany wysokości otrzymanego dofinansowania. Ustala się wysokość stypendium na poziomie:
 • zawodnicy kategorii młodzieżowiec: do 900 zł miesięcznie,
 • zawodnicy kategorii junior młodszy/junior: do 500 zł miesięcznie.
 1. Stypendystą może być zawodnik kategorii wiekowej młodzieżowiec lub junior młodszy/junior w roku 2023 (zgodnie z regulaminem współzawodnictwa danego pzs), który spełnia przynajmniej jedno

z poniższych kryteriów wynikowych:

 • jest medalistą OOM/Mistrzostw Polski Juniorów młodszych 2022,
 • jest medalistą Mistrzostw Polski Juniorów 2022,
 • jest medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski 2022,
 • jest medalistą Mistrzostw Polski Seniorów 2022,
 • zajął miejsce 1-8 w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej 2022.
 1. Wyniki osiągnięte w sporcie niepełnosprawnych nie stanowią podstawy do kwalifikacji do programu stypendialnego.
 2. Wnioski oceniane będą przez komisję powołaną przez Zarząd Pomorskiej Federacji Sportu.
 3. Wniosek należy złożyć na stosownym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 4. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o tabelę punktową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
 5. Stypendystą może być zawodnik reprezentujący barwy klubu z województwa pomorskiego.
 6. Kandydatów wskazuje oraz opiniuje okręgowy związek sportowy w danym sporcie.
 7. Zaleca się aby kandydat posiadał status ucznia/studenta.
 8. Stypendystą może być zawodnik posiadający obywatelstwo polskie.
 9. Stypendystą może być zawodnik posiadający licencję polskiego związku sportowego.
 10. Stypendystą może być zawodnik sportów indywidualnych lub zespołowych, który nie otrzymuje w roku 2023 stypendium z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 11. Stypendystą może być zawodnik, który kontynuuje szkolenie w roku 2023.
 12. Stypendystą może być zawodnik, który zdobył wynik zgodny z kryterium wynikowym określonym

w punkcie 3, w konkurencji olimpijskiej lub klasie przygotowawczej do Igrzysk Olimpijskich.

 1. W sytuacji zdobycia przez zawodników takiej samej ilości punktów, członkowie Komisji mogą przyznać dodatkowe punkty zawodnikowi, który ich zdaniem wykazuje perspektywy rozwoju.
 2. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania imprezy sportowej wskazanej we wniosku, wyniki z tej imprezy sportowej nie będą brane pod uwagę.
 3. Punkty jednocześnie zdobywać można w ramach następujących grup określających rangę zawodów:
 • Mistrzostwa Świata Seniorów,
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Świata Juniorów lub Mistrzostwa Świata Juniorów młodszych,
 • Mistrzostwa Europy Seniorów,
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Europy Juniorów lub Mistrzostwa Europy Juniorów młodszych,
 • Mistrzostwa Polski Seniorów,
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski lub Mistrzostwa Polski Juniorów lub Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych lub OOM.
 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika podczas tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych przyznaje się punkty za jedno najwyższe osiągnięcie na tych zawodach. Pozostałe osiągnięcia mogą stanowić dodatkowe kryterium przy ocenie wniosku.
 2. W przypadku startu zawodnika w więcej niż jednej kategorii wiekowej w ramach tej samej grupy (rangi zawodów), punkty przyznawane będą za jeden, najwyżej punktowany wynik. Wyniki osiągnięte

w ramach pozostałych kategorii wiekowych mogą stanowić dodatkowe kryterium przy ocenie wniosku.

 1. Ocenie podlega najlepszy wynik w jednych zawodach danej rangi w jednej kategorii wiekowej.