Szanowni Państwo,

W związku z zarzutami kierowanymi wobec Pana Marcina P. Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego stoi na stanowisku, że z uwagi na charakter sprawy Pan Marcin P, jak również Pani Anna P. nie powinni pełnić żadnych oficjalnych funkcji w Pomorskim Związku Jeździeckim, do czasu wyjaśnienia stawianych Panu Marcinowi P. zarzutów. W związku z powyższym Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego w dniu dzisiejszym podjął uchwałę przyjmującą rezygnację Pana Marcina P. z funkcji członka komisji rewizyjnej i delegata na walny zjazd członków Polskiego Związku Jeździeckiego oraz rezygnację Pani Anny P. z funkcji członka zarządu i delegata na walny zjazd członków Polskiego Związku Jeździeckiego. W ocenie Zarządu powyższe wyczerpuje działania związku w tym zakresie i otwiera drogę do dalszej kontynuacji działań statutowych. Jednocześnie Zarząd deklaruje pełną transparentność działań oraz współpracę ze wszystkimi organami w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Sopot, 4 września 2023 roku
Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego