Po wielu latach chcemy przywrócić naszemu okręgowi blask dawnej chwały i nawiązać do sukcesów naszego najbardziej utytułowanego zawodnika Zygmunta Waliszewskiego. Kolejnym krokiem do osiągnięcia tego szczytnego celu, po przeprowadzeniu cyklów szkoleń zaprzęgowych z Bartłomiej Kwiatek i Kwiatek Driving Team jest organizacja Mistrzostw Województwa, które odbędą się w Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych w Kwiekach w dniach 7-8 września. Mistrzostwa będą przeprowadzone w kategorii zaprzęgów jednokonnych i dwukonnych. Komitet organizacyjny Mistrzostw, w skład którego wchodzą m. in. Małgorzata Zdunek, Dariusz Turzyński i Marcin Podpora zaprasza do współpracy przy organizacji wszystkie zainteresowane osoby i instytucje; przyda się każdy dobry pomysł i każda para rąk.

W przyszłym tygodniu opublikowany zostanie regulamin Mistrzostw.