W dniu wczorajszym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego związku, podczas którego delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali nowe władze Pomorskiego Związku Jeździeckiego.

Wybrani zostali: Piotr Krzyżanowski, który objął funkcję prezesa, Henryk Kozłowski - wiceprezes, Anna Głuszkiewicz - skarbnik, oraz członkowie Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, Łukasz Lesner, Dariusz Turzyński i Łukasz Walter.

Dokonano również wyboru komisji rewizyjnej na czele której stanęła Joanna Jagoda, natomiast jej członkami zostali Jan Jurkiewicz i Marcin Podpora.

Nowo wybranym władzom naszego związku serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz całego środowiska jeździeckiego.