Cennik

Rejestracja zawodnika:

Senior - 100,00 zł
Junior do 18-tego roku życia  - 80,00 zł
Zawodnik bez przynależności klubowej - 300,00 zł

Licencja roczna zawodnika:

Senior - 100,00 zł
Junior do 18-tego roku życia  - 80,00 zł
Zawodnik bez przynależności klubowej - 300,00 zł

Opłaty koń:

Rejestracja - 80,00 zł
Licencja  - 80,00 zł
Zmiana barw klubowych - 100,00 zł
Opłata za wpis do kalendarza zawodów - 150,00 zł/dzień
Wpis do kalendarza po zebraniu organizacyjnym - 300,00 zł/dzień
Opłata za odwołanie zawodów wpisanych do kalendarza - 450,00 zł/dzień
Opłata za organizację szkolenia licencyjnego - 1000,00 zł/dzień
Opłata za certyfikację/przedłużenie certyfikacji/ zmiana kategorii
-  dla członka PomZJ - 450,00 zł + kilometrówka komisji 
-  dla podmiotu niezrzeszonego w PomZJ - 900,00 zł + kilometrówka komisji 
Rejestracja nowego klubu - 500,00 zł
Licencja roczna klubu - 500,00 zł

Akredytacja ośrodka szkoleniowego PomZJ:

Jednorazowo - 1000 zł
Przedłużenie - 300 zł/rok