W związku z pandemią i spodziewanym zawirowaniem gospodarczym po jej ustąpieniu zarząd PomZJ przygotował i wprowadził  w życie szereg uregulowań, które pozwolą zawodnikom , właścicielom koni, organizatorom zawodów, osobom oficjalnym i szkoleniowcom na zmniejszenie kosztów uprawiania sportu w latach 2020 - 2021.

Pakiet dla zawodników

Przedłuża się ważność licencji regionalnej zawodników o czas obowiązywania obostrzeń uniemożliwiających treningi i starty, bez względu na to jak długi będzie to czas, jako pierwszy miesiąc licząc marzec;
We współpracy z Pomorską Federacją Sportu i firmą Nuba potrzebujący zawodnicy via kluby wyposażeni zostaną w pasze na koszt związku; transport pasz zorganizowany będzie przez Pomorski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej.

Pakiet dla właścicieli koni

Przedłuża się ważność licencji regionalnej koni o czas obowiązywania obostrzeń uniemożliwiających treningi i starty, bez względu na to jak długi będzie to czas, jako pierwszy miesiąc licząc marzec;

Pakiet dla organizatorów zawodów

Zwalnia się organizatorów zawodów z opłat za wpis do kalendarza zawodów do końca bieżącego roku.
Zwalnia się organizatorów zawodów z opłat za odwołanie zawodów do końca przyszłego roku.
Zarządza się zwrot pobranych od organizatorów opłat za wpis do kalendarza w bieżącym roku, także tych zawodów, które się już odbyły,
Umarza się wszystkie zaległości dłużnikom związku (dotyczy śladowych kwot)

Pakiet dla klubów, osób oficjalnych i szkoleniowców

PomZJ zorganizuje wymagane szkolenia licencyjne i konferencje dla osób funkcyjnych oraz instruktorów i trenerów w bieżącym roku na swój koszt.
PomZJ wystąpi do PZJ o przedłużenie ważności licencji klubom, osobom oficjalnym i szkoleniowcom o czas obowiązywania obostrzeń uniemożliwiających treningi i starty, bez względu na to jak długi będzie to czas, jako pierwszy miesiąc licząc marzec 2020r