Konkurs na organizację Mistrzostw PomorzaZarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego serdecznie zaprasza organizatorów zawodów zlokalizowanych na terenie naszego województwa do składania ofert na organizację Mistrzostw Pomorza w Skokach w orientacyjnym terminie 14 – 15 września (ostateczny termin ustalony zostanie przez Zarząd wspólnie z organizatorem) i Mistrzostw Pomorza w Ujeżdżeniu w orientacyjnym terminie 23 – 25 sierpnia

 

Wymagania dla ośrodków:

1) posiadanie niezbędnej infrastruktury dla organizacji Mistrzostw Pomorza w skokach w tym plac zewnętrzny z podłożem kwarcowym o wymiarach min. 30 x 70 metrów,

2) posiadanie zadaszonej trybuny dla publiczności,

3) zapewnienie noclegów i gastronomii w akceptowalnych cenach na miejscu,

4) możliwość zapewnienia boksów dla wszystkich koni zgłoszonych,

  1. rozegranie Mistrzostw Pomorza według regulaminu rozgrywania Mistrzostw Pomorza i według wzoru propozycji ustalonych przez Zarząd,

  2. zapewnienie miejsca na powierzchnię reklamową oraz stoisko dla Związku i dla sponsorów Związku według zasad wypracowanych wspólnie z Zarządem zgodnie z umową marketingową,

  3. Podpisana umowa marketingowa z PomZJ

 

Spełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 i 2 będzie rozpatrywane przez Zarząd Pomorskiego Związku jeździeckiego w kategorii spełnia/nie spełnia. Ośrodki nie spełniające dostatecznych wymogów infrastrukturalnych nie podlegają dalszej ocenie.

 

Oferty ośrodków powinny zawierać propozycję zawodów .

 

Kryterium oceny ofert stanowić będą warunki infrastrukturalne, jak również propozycja cenowa organizatora, wysokość ufundowanych nagród.

 

W budżecie należy uwzględnić, że Mistrzostwa Pomorza zostaną dofinansowane w kwocie 3500 – 5000 zł, która w całości musi być przeznaczona na nagrody dla uczestników Mistrzostw.

 

Oferty należy kierować na adres: kontakt.pomzj@gmail.com w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.


< cofnij