516-163-393

Dokumenty potrzebne do rejestracji zawodnika

 •  dowód tożsamości
 •  zgodę rodziców na starty, w przypadku osób niepełnoletnich
 •  zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny sportowej)
 •  wypełnione oświadczenie; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
 •  wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika 
 •  legitymację potwierdzającą zdanie egzaminu na brązową odznakę
 •  ubezpieczenie NNW

Dokumenty potrzebne do rejestracji konia

 •  kopia paszportu hodowlanego (strona z pochodzeniem oraz strona z właścicielem, w przypadku koni NN – dodatkowo strona z opisem konia)
 •  wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji

 

 

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji zawodnika

 • dowód tożsamości
 • zgoda rodziców na starty, w przypadku osób niepełnoletnich
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny sportowej)
 • wypełnione oświadczenie; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
 • ubezpieczenie NNW

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji konia

 • wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji/licencji Licencji (nie otrzymają konie, które nie mają paszportu urzędowego)

Cennik obowiązujący od dnia 2017-01-01

 

Rejestracja zawodnika:

 • senior  100,00 zł
 • junior do 18-tego roku życia  80,00 zł
 • zawodnik bez przynależności klubowej 300,00 zł
   

Licencja roczna zawodnika:

 • senior 100,00 zł
 • junior do 18-tego roku życia 80,00 zł
 • zawodnik bez przynależności klubowej 300,00 zł
   

Opłaty koń:

 • rejestracja 80,00 zł
 • licencja 80,00 zł
   

Zmiana barw klubowych 100,00 zł
Opłata za wpis do kalendarza zawodów 150,00 zł/dzień
Wpis do kalendarza po zebraniu organizacyjnym 300,00 zł/dzień
Opłata za odwołanie zawodów wpisanych do kalendarza 450,00 zł/dzień
Opłata za organizację szkolenia licencyjnego 1000,00 zł/dzień
Opłata za certyfikację/przedłużenie certyfikacji/ zmiana kategorii
-  dla członka PomZJ 450,00 zł + kilometrówka komisji 
-  dla podmiotu niezrzeszonego w PomZJ 900,00 zł +kilometrówka komisji 
Rejestracja nowego klubu 500,00 zł
Licencja roczna klubu 500,00 zł