516-163-393 kontakt@pomzj.pl

Odznaki jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

 

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów...

 

  1.  Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
  2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka

System odznak jeździeckich

Zasady i warunki ubiegania się odznaki jeździeckie zostały opisane w dokumencie Zasady Szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego dostępnym w dziale "Przepisy i regulacje" w kategorii "Szkolenia".

Zgłoszenie egzaminu na odznakę

Zgłoszenia egzaminu na odznakę jeździecką można dokonać za pomocą formularza Zgłoszenie egzaminu na odznaki jeździeckie

 

Powszechna Odznaka Jeździecka "Jeżdżę konno"

Uchwałą U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej odznaki "Jeżdżę konno" zgodnie z załączonymi dokumentami:

  1. Regulamin nadawania powszechnej odznaki jeździeckiej "Jeżdżę konno"
  2. Umowa o świadczenie usług
  3. Protokół egzaminu na powszechną odznakę jeździecką "Jeżdzę konno"