516-163-393
kontakt@pomzj.pl

Lp.
Funkcja
Imię nazwisko
Dane kontaktowe
1
Prezes
Marcin Podpora
2
V-ce prezes
Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz
3
Członek zarządu
Krzysztof Zieliński
4
Członek zarządu
Łukasz Lesner
5
Członek zarządu
Jacek Goszczyński
6
Skarbnik
Roman Jackiewicz
7
Członek Zarządu
Henryk Kozłowski
Sekretarz Pomorskiego Związku Jeździeckiego
Zofia Górska