516-163-393
kontakt@pomzj.pl

Lp.
Funkcja
Imie nazwisko
Dane kontaktowe
1
Przewodniczący komisji
Piotr Krzyżanowski
2
Członek komisji
Agnieszka Rąbca
3
Członek komisji
Franciszek Maciukiewicz